Van de Ven Academy: Klanten in beeld brengen


donderdag 26 september 2013


Op 26 september vond de derde workshop in 2013 plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘2013: het jaar van de Businessmodellen.’
Onderwerp van deze workshop: ‘Klanten in beeld’

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy, kennismaking
- Klantsegmenten
- Empathy map: 6 stappen
- Eigen keuzes bespreken
- Klant voorop zetten
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2013 is: ‘2013: het jaar van de Businessmodellen.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Kennismaking – klanten tip
Bij het kennismakingsrondje werd aan iedereen gevraagd om ook een klanten tip te geven voor ondernemers. Dit kwam hieruit naar voren:
• Zeg wat je doet en doe wat je zegt
• Kleine klant is ook mooi
• Wees creatief
• Lever kwaliteit
• Focus op service en kwaliteit
• Ben zo persoonlijk mogelijk
• Aandacht voor verticale integratie
• Ga naar de klant en luister goed
• Zorg voor een transparante benadering
• Zorg dat zij op tijd betalen
• Hou contact met de klant om na levering feedback te krijgen
• Blijf dicht bij jezelf
• Verras de klant positief

Introductie Empathy map
In het CANVAS model begint de verkenningstocht met ‘klantsegmenten’. Je zet dan als het ware de klant voorop. In plaats van aanbodgericht ga je vraaggericht werken. Dan is het belangrijk om te weten wat de klant wenst.

In zes stappen brengt de Empathy map de klant in beeld:
1. Wat ziet de klant?
2. Wat hoort de klant?
3. Wat denk en voelt de klant?
4. Wat zegt en doet de klant?
5. Waar zit de pijn bij de klant?
6. Wat wint de klant?
Na een uitleg van deze stappen ging men in drie subgroepjes aan de slag.

Resultaat van de drie groepjes
Het resultaat was als volgt: lees verder >>

Conclusies:
- Op deze manier klanten in beeld brengen krijg je betere resultaten;
- Dit beeld vormt wel een mooie start voor je aanbod.

Klant voorop zetten
Bij het verder voorop zetten van klanten helpen de volgende modellen:
- Klant piramide
- Abell model: basis voor een ‘elevator pitch’
- Treacy & Wiersema: focus klant op basis van drie mogelijkheden.

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.


Aanvullende informatieSlideshare
Klanten in beeld

YouTube
Lebbis - Het terras

Boeken
De discipline van marktleiders


« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.