Van de Ven Academy: Businessmodellen


maandag 25 maart 2013


Op 25 maart vond de eerste workshop in 2013 plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘2013: het jaar van de Businessmodellen.’
Onderwerp van deze workshop: ‘Helpen businessmodellen mij in het verbeteren van mijn organisatie?’

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy, kennismaking
- Businessmodellen algemeen
- Nalopen verschillende componenten
- Samen invullen
- Aan de knoppen draaien
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2013 is: ‘2013: het jaar van de Businessmodellen.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Businessmodellen algemeen
Het zijn turbulente tijden. Grote organisaties zijn naarstig op zoek naar nieuwe markten of naar alternatieve manieren om binnen bestaande markten winstgevend te blijven. Kleine organisaties vragen zich af hoe ze kunnen inspelen op de veranderingen in hun omgeving. Rigoureuze wijzigingen in de aanpak zijn aan de orde van de dag. Businessmodellen staan hierbij in het middelpunt. Een businessmodel is een model dat gebruikt wordt om diverse bedrijfsaspecten in kaart te brengen en te beheren.

Canvas, een krachtige tool
Frans gaf een ‘rondleiding’ door het business model Canvas. Het model kent negen componenten:

1 Wie zijn je klanten?
2 Welke waarde bied je je klanten?
3 Via welke kanalen?
4 Op welke manier relatie onderhouden?
5 Welke inkomsten?
6 Welke resources beschikbaar?
7 Wat zijn je kernactiviteiten?
8 Wie zijn je belangrijkste partners?
9 Wat zijn je kosten?

Bij het nalopen van deze componenten werd een luxe bakker als voorbeeld gebruikt.

Samen invullen
Hierna gingen de aanwezigen in vier subgroepjes aan de slag. Op een groot vel papier, waarop het Canvas model afgebeeld stond, kon men met postits invullingen noteren. Per component gaf één van de ondernemers zijn / haar invulling. Hierdoor kwam elke ondernemer aan het woord, waardoor de invulling van het model een ‘gemixte invulling’ werd.
De resultaten van deze vier subgroepjes was per component als volgt: lees verder >>

Algemene conclusies
- Het is lastig om per component de juiste aspecten te benoemen;
- Door deze gemixte aanpak kwam elke ondernemer aan het woord waarbij de kritische vragen van de andere deelnemers meer inzicht bracht;
- De onderliggende vragen helpen om de eigen business nog eens goed tegen het licht te houden.

Aan de knoppen draaien
Tijdens de afrondende discussie werd ook nog eens duidelijk gemaakt dat door het veranderen van één van de componenten het inzichtelijk is wat er dan met de andere componenten gaat of moet gebeuren. Het model brengt hierdoor snel en eenvoudig in kaart welke onderdelen verbeterd moeten worden en welke vernieuwingen of innovaties eventueel nodig zijn.

Afsluiting
Na afloop ging men nog verder op het onderwerp en kon men ‘netwerken’.


Aanvullende informatie
 


Slideshare
Helpen businessmodellen?

YouTube
Business Model Canvas Explained
What is a "Business Model"?
How to Innovate your Business Model
Videobrief: 'Blue Ocean Strategy' Business Management Book Synopsis

Boeken
Business model generatie van Alexander Osterwalder
Business Model You van Alexander Osterwalder
De blauwe oceaan van W. Chan Kim« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.