Van de Ven Academy: Wie zijn wij en waar geloven wij in?


maandag 26 maart 2018


Op 26 maart vond de eerste workshop plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘Samen sterker’. Onderwerp van deze workshop: ‘bouwen aan een relatiebestand’.

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2018 is: ‘Samen sterker.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Voorstelrondje
Bij het zichzelf voorstellen mocht iedere aanwezige ondernemer ook aangeven wat zijn / haar eigen zingeving is:
• onderhoud klantencontact;
• goed draaiend bedrijf hebben met veel klantcontact;
• klanten ondersteunen bij financiële vraagstukken;
• klant op comfortabele manier van A naar B brengen met aandacht voor entertainment;
• voor je klanten het beste er uit halen;
• continuïteit van het bedrijf;
• klanten ontzorgen in de online wereld;
• ondernemerschap;
• ambitieuze mensen, die werkzaam zijn bij organisaties die de tijdsgeest aanvoelen, helpen zichzelf te ontwikkelen.

Een duidelijke zingeving hebben / toepassen komt overeen met de ‘why’ van de Golden Circle van Simon Sinek:
Golden Circle

Je verwoordt hiermee je eigen passie, je innerlijke drive: wat doe je wel en (vooral) wat doe je niet.

Diverse ontwikkelingen
De wereld om ons heen verandert in een stevig tempo. De ene trend volgt de andere trend in razend tempo op. Uit de groep kwam als voorbeeld automatisering, omgaan met big data.

Organisaties veranderen daarbij ook in een snel tempo. De rol van manager gaat vervallen. Functies vervallen en worden meer ‘rollen’. Organisaties worden daardoor platter. Teams zijn steeds meer zelfsturend.

De huidige generatie zorgt ook voor veranderingen. Zij willen vertrouwen krijgen, wensen verantwoordelijkheid, willen vrijheid en staan met elkaar stevig in verbinding.

Wanneer je als organisatie in staat bent om deze drie ingangen (trends, veranderingen in organisaties, wensen van nieuwe generatie) goed toe te passen staan talenten wellicht in de rij om bij je te mogen werken. Voorbeeld: CoolBlue.

Community platformen
Een Community platform wordt gezien als de organisatievorm voor de toekomst:
- mensen worden bij elkaar gebracht en hebben het gevoel dat zij er bij horen;
- ieder lid deelt daardoor trots de eigen identiteit met anderen;
- ieder wil graag met elkaar samenwerken en meer betekenisvolle relaties met elkaar op te bouwen;
- biedt een kader aan om elkaar meer te vertrouwen.

Een Community platform opzetten vraagt om drie ingangen:
1. Waar staan wij voor?
2. Hoe ontstaat er voor iedereen een toegevoegde waarde?
3. Onderzoek naar de operationele elementen voor stabiliteit.

Wie zijn wij en waar geloven wij in?
Allereerst hebben wij stilgestaan bij de vier algemene centrale vragen bij ‘waar staan wij voor’:
1. Zingeving: bij het voorstellen heeft ieder hier een invulling aan gegeven;
2. Identiteit van de leden: in iedere organisatie zet men functionarissen bij elkaar om een synergetisch effect te krijgen. Vaak echter gaat men op de ‘stoel van een ander’ zitten. Krachtiger is om elkaar aan te vullen, van elkaars kwaliteiten gebruik te maken;
3. Waarden: hoe gaat men met elkaar om? Bij elke waarde die men voor de eigen organisatie hanteert is het verstandig om deze te vertalen naar ‘observeerbaar gedrag’. Voorbeeld: onder ‘respect’ kan je dan ‘gelijkwaardigheid’ verstaan. Door het toepassen van waarden in een organisatie krijg je een filter bij het werven van nieuwe medewerkers en bij het werven van klanten;
4. Definiëren van het succes: hoe meet je het succes. Succes werd gekoppeld aan het werven van klanten en het vergroten van een relatiebestand.

Hoe kom ik aan klanten?
Tijdens de discussie werd al snel duidelijk dat ‘zichtbaarheid’ belangrijk is. Hoe zichtbaar is men als onderneming en als ondernemer? Voorbeeld: schrijven van een boek.
Tevens is een juiste focus belangrijk: wie wil je wel als klant en wie niet? Een grote valkuil is dat men veel tijd kwijt is aan de verkeerde klanten: deze tijd kan je beter besteden aan het werven van de juiste klanten.
Onderscheidend vermogen is belangrijk: dit geeft je een positie op de markt.
Met name in het Businessmodel Canvas komen deze redeneringen mooi bij elkaar.

Digitale marketing
Tegenwoordig is koude acquisitie ouderwets. Juist via de social media zijn er vele mogelijkheden om je kennis te delen. Voorbeelden die genoemd zijn:
- Quinn Association: nadat de insteek ‘kennis delen’ werd komen er vanuit diverse landen vragen om hulp;
- WikiMarketing: kennis delen zorgt hier nu voor een ander businessmodel.

NPS-score
Een manier om aan nieuwe klanten te komen is werken via ambassadeurs: bestaande klanten die bijzonder tevreden zijn. Er werden voorbeelden met elkaar uitgewisseld.

Bijeenkomsten
Het organiseren van bijeenkomsten geeft mooie mogelijkheden om klanten te werven:
- Performance Sharing: via ambassadeurs mensen bij elkaar brengen;
- TEDxVeghel: op hoog niveau een netwerk uitbreiden.

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.

Aanvullende informatie


SlideShare
Wie zijn wij en waar geloven wij in?

Boeken
Customers the day after tomorrow van Steven Van Belleghem
The day after tomorrow van Peter Hinssen« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.