Van de Ven Academy: Wendbaarheid vraagt om lef


donderdag 23 november 2017


Op 23 november vond de derde workshop plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘Wendbaarheid’. Onderwerp van deze workshop: lef met zelfsturende medewerkers.

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy
- Agile Manifesto
- Voorstelrondje
- Verschil maken in de markt
- Zelfsturende medewerkers
- Praktijkcase
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2017 is: ‘Wendbaarheid.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Agile Manifesto
In 2001 is een Agile Manifesto opgesteld voor het ontwikkelen van software. In 2011 zijn de principes vertaald naar toepassingen in organisaties, waardoor deze wendbaarder zouden kunnen worden.

Voorstelrondje
Bij het zichzelf voorstellen mocht iedere aanwezige ondernemer ook aangeven in hoeverre men lef heeft in de eigen organisatie. Algemene aspecten die hierbij naar voren kwamen waren:
• Soms moet je buiten kaders treden
• Medewerkers mee laten denken
• Eigen aanbod met lef samenstellen
• Scherp op de markt reageren
• Niets is te gek: we pakken alles aan
• Maatwerk leveren
• Vertaalslagen maken wat vanuit de wet moet
• Nieuwe typen opdrachten oppakken
• Iets doen waarvan ieder zegt dat dit niet kan
• Scherp onderscheidend vermogen toepassen
• Disruptieve innovatie toepassen
• Vooruitlopen op ontwikkelingen

Verschil maken in de markt
Een inspirerende visie hanteren zorgt voor veel onderscheid in de markt. Als ondernemer dien je daarbij wel antwoorden te hebben op ontwikkelingen in de markt. Wanneer je daarbij je passie toepast geeft dat veel energie. Richard Branson zorgt er bijvoorbeeld voor dat hij als ondernemer zijn medewerkers op dat vlak inspireert en motiveert. Hierbij omarmt hij lef. De zelfsturende medewerkers zorgen er dan voor dat een onderneming verder vorm gegeven wordt. Cultuur (hoe gaan wij met elkaar om) is daarbij essentieel. Ricardo Semler laat bijvoorbeeld zijn medewerkers de strategie, structuur en cultuur zelf bepalen.

Zelfsturende medewerkers
Veel organisaties hebben echter steeds meer moeite om nieuwe medewerkers binnen te halen. In subgroepen heeft men ieders ervaring omtrent ‘war for talent’ afgetast. Hieruit kwam naar voren dat men moet zorgen voor:
• Het moment van werven is spannend: op scholen lezingen houden
• De wijze waarop je werft kan onderscheidend zijn: laat medewerkers verhalen vertellen
• Het vasthouden van talenten is een aparte uitdaging: geef hen dan ook vrijheden, verantwoordelijkheden en vertrouwen
• Door besparingen hebben organisaties kleinere teams gekregen waarbij iedereen de eigen toegevoegde waarden scherp moet houden
• Selecteren op drive in plaats van op kennis
• Werken met stagiaires geeft voordelen
• Werknemers investeren ook zelf in hun toekomst

Op de vraag of men in zelfsturende medewerkers gelooft kwam naar voren dat er wel sprake moet zijn van een bepaalde richting / bepaalde kaders waardoor men weet wat er van ieder verwacht wordt.

Praktijkcase: Buurtzorg
Dorothee en Daniëlle gaven uitleg over de organisatiestructuur binnen de Buurtzorg organisatie. Met name de zelfsturing van de teams kwam aan bod. Door hun eigen ervaringen op tafel te leggen ontstond een open discussie. Onderwerpen die voorbij kwamen waren: het werken met rollen in plaats van in functies denken, grootte van een team, het onderling regelen, de ondersteuning vanuit het hoofdkantoor, de filosofie, de rol van een CEO, de toekomst van een organisatie.

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.

Aanvullende informatie


SlideShare
Lef met zelfsturende medewerkers

YouTube
Simon Sinek - Millennials in the Workplace

Boeken
Steve Jobs - de biografie van Walter Isaascon
Finding My Virginity van Richard Branson
Semco-stijl van Ricardo Semler
De blauwe oceaan van Chan Kim & Mauborgne
Drive van Daniel Pink« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.