Van de Ven Academy: Verandermanagement


donderdag 10 maart 2016


Op 10 maart vond de eerste workshop plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘Lean Thinking’. Onderwerp van deze workshop: ‘verandermanagement’.

Inleiders: Jack Biemans (Van de Ven Accountants), Frans van Rooij (Performance College) en Piet van Vugt (Pink Elephant).

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy
- Lean Thinking
- Voorstelrondje
- Verandermanagement
- Eigen aanpak
- Gastspreker
- Eigen lef / invulling
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2016 is: ‘Lean Thinking.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Lean Thinking
Lean is een begrip geworden bij bedrijven, non-profitorganisaties en bij de overheid. Lean wordt vaak gecombineerd met Six Sigma. De ervaring is dat het belangrijk is om Lean te combineren met verandermanagement. De gereedschapskist kan nog zo goed zijn, maar als niemand erop zit te wachten, zal je de handen niet op elkaar krijgen als je hem aflevert, laat staan dat hij wordt gebruikt. Als een organisatie de noodzaak ervan inziet om te veranderen, moet de visie over de richting van de verandering wel door de organisatie worden gedragen.

Voorstelrondje
Bij het zichzelf voorstellen mocht iedere aanwezige ondernemer ook aangeven wat in de eigen bedrijfsvoering voorop staat. Het resultaat hiervan was:
• Klant, waarbij het proces efficiënt dient te verlopen
• Commercie
• Lol, plezier
• Snelle verwerking van info
• Ontzorgen van de klant
• Kansen aanreiken
• Klant van A naar B
• De mens: klant en personeel
• Cliënten
• Continuïteit
• Middelen zo efficiënt mogelijk inzetten
• Klanten helpen
• Marge van de klant verbeteren
• Klanten adviseren
• Samen met de klant vraagstukken oplossen
• Meedenken met de klant
• Zelfstandige teams waar kennis opgeslagen is
• Maatwerk
• Afspraken nakomen
• Info delen
• Samen optrekken met de klant

Verandermanagement
Iedereen wil verandering, niemand wil vaak veranderen. In het aanpakken van de veranderingen van organisaties doorloopt men een traject. In dit traject is de eerste stap de noodzaak tot veranderen scherp hebben. De oorzaak kan vanuit de omgeving komen (DESTEP – variabelen), vanuit het businessmodel (CANVAS), vanuit de filosofie (klantfocus).

Eigen aanpak
In vier subgroepen bespraken de deelnemers waar in de eigen onderneming de oorzaken voor veranderingen liggen. Hieruit kwamen de volgende aspecten naar voren:

• Verandering nodig door technologische ontwikkeling, automatisering
• Opnieuw uitvinden, flexibele procedures
• Verandering dmv omgevingsfactoren: wetgeving

• Voorop blijven
• Generalist versus specialist
• Kostenontwikkeling
• Marktontwikkeling
• Technologische ontwikkeling
• Wetgeving
• Concurrentie

• Economische situatie
• Onderscheidend vermogen
• Specialiseren
• Wetgeving
• Kritische / mondige klant

• Onderscheidend vermogen
• Wijziging sociaal stelsel
• Verandering van de financiële wereld
• Financiële schandalen
• Snelheid van de automatisering
• Verandering van onze klant
• Branchevergelijking + advies
• Politiek
• Slimmer werken

Gastspreker: Piet van Vugt
In het verhaal van Piet kwam naar voren dat automatisering steeds belangrijker wordt voor de bedrijfsvoering van ondernemingen. De diverse persoonlijke ervaringen kwamen aan bod.

De tien trends die Piet noemde waren:
1. Digital by default
2. Ubiquity
3. User experience
4. Not about technology but about culture
5. Digital skills, digital culture
6. Non stop learning
7. Lean methodology, quick wins, Pareto’s law
8. Innovation
9. Collaboration
10. Sharing economy

Ieder bedrijf wordt een technologie bedrijf. Van belang hierbij is te onderkennen welke klanten men liever niet wenst. Belangrijk blijft om van je klanten te houden.

Verandermanagement (vervolg)
Bij veranderingen zijn een kompas (waar willen we naar toe) en een klok (hoeveel tijd hebben wij) belangrijk.
Bij veranderingsprocessen dient men goed na te gaan welke actoren in welke fase van het traject betrokken moeten worden.
Eenvoudige stappen zijn: diagnose, bewustwording, strategie en implementatie.
Bij alle veranderingstrajecten blijkt dat er steeds te gebrekkig gecommuniceerd wordt.
Elk veranderingstraject dient een scherpe monitoring te hebben: plan – do – check – act.

Eigen aanpak
Om in beeld te krijgen hoe men nu zelf een veranderingstraject aanpakt heeft elke deelnemer een scan ingevuld omtrent de verschillende kleuren van Caluwé in het ‘DOEN’.
De kleuren van de deelnemers waren:
• Rood: 9x
• Blauw: 2x
• Geel: 1x
• Groen: 8x
• Wit: 2x
De betekenis van de kleuren werd uitgelegd.

Lean aanpak
Lean denken gaat uit van de klant (geel) waarbij het proces (blauw) excellent uitgevoerd moet worden: customer excellence. Hierover gaat de volgende sessie.

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.

Aanvullende informatie


Slideshare
Verandermanagement
Ga je mee verdwalen - ik weet de weg

YouTube
Uber's plan to get more people into fewer cars - Travis Kalanick
Terras - Lebbis 
De headhunter - Krasse Knarren
Dirk van Noort

Boeken
Leren veranderen door Léon de Caluwé
Succesvol Lean door Vincent Wiegel
« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.