Van de Ven Academy: Trends


donderdag 05 maart 2015


Op 5 maart vond de eerste workshop plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘be connected’. Onderwerp van deze workshop: ‘trends’.

Inleiders: Jack Biemans (Van de Ven Accountants), Frans van Rooij (Performance College) en Mark de Greeff (EHV365).

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy
- Vooruit kijken
- Voorstelrondje / strategisch denken
- Wordt uw branche de volgende
- Megatrends en herkenning
- Casus Eindhoven
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2015 is: ‘be connected.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Vooruit kijken
Hoe ver kijken wij vooruit? Weten wij wat er allemaal staat te gebeuren? Houden wij de ontwikkelingen in de wereld goed in de gaten? Elke onderneming dient een strategisch plan te hebben.

Voorstelrondje
Bij het zichzelf voorstellen mocht iedere aanwezige ondernemer ook aangeven hoe men het strategisch denken invult. Het resultaat hiervan was o.a.:

• Verdienmodellen staan op de tocht; over 10 jaar bestaan er geen administratiekantoren meer; werkzaamheden verschuiven meer naar advieswerk;
• Wij houden ons bezig met prognoses en de toekomst;
• Door de vele veranderingen in de regelgeving passen wij ons steeds aan;
• In de seizoenproducten volgen wij; in de infra bewaken wij de techniek;
• Ik wil op latere leeftijd stoppen;
• Vanuit de branche wordt toekomst bewaakt;
• Vanuit eigen vakmanschap hou ik de ontwikkelingen in de gaten;
• Vanuit kostenbeheersing blijven wij aanhaken aan de ontwikkelingen om ons heen;
• Nu volop bezig met huidig product / markt concept; verbreding op termijn;
• Volgen veel ontwikkelingen; vertalen die naar de eigen business.

Welke ontwikkelingen zien wij?
Hoe lang duurt het dat je bijvoorbeeld het Philips Stadion helemaal gevuld hebt met water als je telkens het aantal druppels verdubbeld? Je begint met 1, 2, 4, 8, 16, etc. Dit duurt 44 minuten. Echter tot 38 minuten merk je nog niets, daarna verdrink je snel.
Succesvolle innovatieve ondernemers hebben behalve lef ook vaardigheden op het gebied van observeren, netwerken, vragen stellen, experimenteren en dit associëren.

Vanuit de techniek werden diverse ontwikkelingen aangereikt: robots, big data. Jonge ondernemers willen in hun ogen de wereld verbeteren door gevestigde, bureaucratische en vaak inefficiënte praktijken te vervangen door diensten die tegemoetkomen aan wat de klant echt wil. Denk aan: muziekindustrie, reiswereld, kranten, tijdschriften, retail, advertenties, hotelwereld, taxiwereld, financiële wereld, TV.

Wordt uw branche de volgende
Drie vragen zijn belangrijk:
1 Zit er veel verspilling in uw branche?
2 Verdient u veel geld aan intransparantie?
3 Dwingt u de klant in een kunstmatig keurslijf?
Zodra u één van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, bent u de volgende die aan de beurt is.

Megatrends en herkenning
Er werden drie trendwatchers geciteerd:Adjiedj Bakas, Geert Noels en Steven van Belleghem. Bij de opsomming stonden wij stil bij wat het geconstateerde kan betekenen.

EHV365
Na de pauze werd als voorbeeld de city marketing van Eindhoven doorgenomen. Mark de Greeff van EHV365 gaf een uiteenzetting over doelgroep, strategie en aanpak om Eindhoven goed op de kaart te zetten.

In dit verhaal zat ook de ontwikkeling om het stadshart van Eindhoven middels ibeacons meer interactiever te maken. Na een uitleg van de technische mogelijkheden ging men in twee subgroepen aan de slag om nieuwe ideeën te benoemen voor de retailers in Eindhoven.
Enkele reacties:
• Meteen bij bezoek Eindhoven aangeven waar je voorkeur naar uit gaat;
• Er wordt een efficiënte route voor je uitgestippeld;
• Op tijd koffie aanbieden, of een ijsje;
• Stadswandeling inbouwen met informatie;
• Door middel van vragen de personen eerst analyseren, dan aanbiedingen maken;
• Een totale klantenkaart maken.

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.

Aanvullende informatie


Sildeshare
Trends

YouTube
Microsoft's Future of Work (Productivity Future Vision)
50 Groundbreaking Startup Ideas

Boeken
Econoshock 2.0 door Geert Noels
Trends 2015 door Adjiedj Bakas
Megatrends werk door Adjiedj Bakas
When digital becoms human door Steven Van Belleghem

Artikel
In welke markt je ook zit: het disruptiespook komt overal

« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.