Van de Ven Academy: Strategisch ondernemen


dinsdag 28 mei 2013


Op 28 mei vond de tweede workshop in 2013 plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘2013: het jaar van de Businessmodellen.’
Onderwerp van deze workshop: ‘Welke strategieën zijn er om te kunnen groeien?’

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy, kennismaking
- Introductie strategische afwegingen
- 12 stappen - groeimodellen
- Eigen keuzes bepalen
- Discussie omtrent mogelijke toepassingen
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2013 is: ‘2013: het jaar van de Businessmodellen.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Kennismaking – gouden tips
Bij het kennismakingsrondje werd aan iedereen gevraagd om een gouden tip te geven voor ondernemers. Dit kwam hieruit naar voren:
- Kansen pakken
- Probeer failliet te gaan: daar leer je van;
- Omring je met goede adviseurs
- Werk samen met iemand die de markt goed kent
- Doe het gewoon: just do it
- Doe dat wat dicht bij jezelf ligt
- Zorg voor een goede accountant
- Meeste aandacht naar de allergrootste klant
- Bezint voor je begint en zet met een coach de volgende stap
- Blijf bij jezelf, wees creatief
- Gewoon doen
- Een keer in de week zelfreflectie
- Stel voor jezelf doelen en check deze telkens
- Blijf oriënteren
- Vertrouw in je eigen ondernemerskracht
- Zet ook eens een stap buiten je eigen functioneren
- Kalmte kan je redden
- Zorg voor langere termijnvisie
- Doe veel aan netwerken en omring je met wijze mensen
- Eerst delen, dan vermenigvuldigen

Introductie strategische overwegingen
Er vinden veel veranderingen om ons heen plaats. De concurrentiestrijd wordt daardoor heviger. Nieuwe business creëren is nu noodzakelijk. Darwin: “Niet per se de grootste zullen overleven maar diegenen die zich het beste weten aan te passen aan veranderende omstandigheden.”

Om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen helpt een raamwerk. Vernieuwingen aanbrengen aan een huidig businessmodel zet in elke organisatie een beweging in gang. Belangrijk hierbij is wel om aandacht te houden voor de eigen waardecreatie.

Bij het toepassen van businessmodellen is een route zeer belangrijk:
1 Doelgroep en relatie: voor wie zijn wij er, hoe gaan we met ze om?
2 Aanbod en kanalen: wat doen we voor ze, hoe bieden wij het aan, via welke kanalen?
3 Verdienmodel: hoe zorgen we ervoor dat gecreëerde waarde zich ook financieel laat vertalen in omzet en winst?
4 Bronnen en partners: hoe en met wie realiseren we dit?

Deze vier ‘stappen’ doorlopen wij op drie niveaus:
1 Intern, de eigen organisatie;
2 Ketenniveau;
3 Netwerkniveau.

Concrete groeimodellen
In combinatie met de vier stappen van een mogelijke route ontstaan er 12 ingangen voor een mogelijke groei van de business. Bij elk van deze ingang is een voorbeeld gegeven (zie presentatie).

Waardecreatie door interne optimalisatie:
1 Klantbehoeften beantwoorden:
Beantwoord beter aan een klantbehoefte met minimale aanpassing van het huidige aanbod.
2 Opnieuw samenstellen:
Stel aanbod en kanaal samen op een niet gangbare manier binnen de sector.
3 Anders afrekenen:
Reken op een nieuwe manier met de klant af en / of verlaag de kostenstructuur.
4 Inefficiënties vervangen:
Vervang inefficiënties in bronnen en partners door slimme herorganisatie of verwijdering.

Waardecreatie in de keten:
5 Herijken in de keten:
Herijk de plek en de rol van de klant in de keten.
6 Herplaatsen in de keten:
Creëer een nieuw aanbod gebruikmakend van alle activiteiten in de keten.
7 Herverdelen in de keten:
Speel open boek met ketenspelers en verdeel activiteiten op basis van unieke kwaliteiten.
8 Herverbinden in de keten:
Maak aanbod mogelijk door slimme, niet-gangbare verbindingen binnen de keten.

Waardecreatie in het netwerk:
9 Cocreëren:
Zet de klant in als enthousiaste participant in de samenstelling van product, dienst of beleving.
10 Behoeftegedreven aanbieden:
Voorzie in een (latente) klantbehoefte met de wereld als speelterrein.
11 Wederkerigheid veranderen:
Creëer nieuwe manieren van waarde uitwisselen (geld, middelen, diensten en aandacht).
12 Open innoveren:
Maak de best mogelijke combinatie van interne en externe bronnen voor de totstandkoming van innovaties.

Eigen vertaalslag
In vier subgroepjes heeft men met elkaar de mogelijke vertaalslagen besproken naar de eigen organisaties.

Discussie
Tijdens de afrondende discussie werd ook nog eens duidelijk gemaakt dat door het kiezen van een bepaalde insteek in je businessmodel dit nieuwe groeimogelijkheden voor je eigen organisatie biedt.

Afsluiting
Na afloop ging men nog verder op het onderwerp en kon men ‘netwerken’.


Aanvullende informatie
 


Slideshare
Welke strategieën zijn er om te kunnen groeien?

Websites
Groeimodel 1: Vitamine & Zo
Groeimodel 2: CapitalGuards
Groeimodel 3: Zipcar
Groeimodel 4: CitizenM Hotels
Groeimodel 5: Koppert Cress
Groeimodel 6: Myfab
Groeimodel 7: Hilti
Groeimodel 8: Dura Vermeer
Groeimodel 9: Giffgaff
Groeimodel 10: Go Car Tours
Groeimodel 11: Seats2meet
Groeimodel 12: P&G

Boek
Groeimodellen van Yousri Mandour
« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.