Van de Ven Academy: principes van Lean


donderdag 29 september 2016


Op 29 september vond de derde workshop plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘Lean Thinking’. Onderwerp van deze workshop: ‘Basisprincipes Lean Thinking’.

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy
- Basisprincipes ondernemen
- Voorstelrondje
- Waardepropositie
- Stappen die waarde toevoegen
- Flow in de waardeketen
- Doen wat de klant vraagt
- Streef naar perfectie
- Klantreis
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2016 is: ‘Lean Thinking.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Basisprincipes bij ondernemen
Er zijn diverse voorbeelden genoemd van bedrijven die failliet zijn gegaan. De gemiddelde levensverwachting van een nieuw bedrijf is in Nederland op dit moment ongeveer zes jaar.

Voorstelrondje
Bij het zichzelf voorstellen mocht iedere aanwezige ondernemer ook aangeven waarom men niet failliet gaat. Hierbij kwam naar voren:
- onderscheidend zijn en innoveren
- goed in de gaten houden wat de ontwikkelingen in de markt zijn
- ook nee durven te zeggen
- goed nadenken en het dan ook goed (willen) doen
- zelf snel kunnen en willen veranderen
- bezieling houden
- goed naar de klant luisteren
- scherp blijven
- ontwikkelingen in de gaten houden
- focus houden
- je niet gek laten maken

Basisprincipes van Lean Thinking
Om je markt goed te kunnen bedienen dient de klant voorop te staan. Zowel in de ‘blue ocean strategy’ als bij ‘Canvas businessmodel’ komt de klant scherp in beeld.

1e principe: specificeer wat waarde is vanuit het perspectief van de klant
De klant bepaalt wat je mag doen. Laat de klant mee ontwikkelen: pas co-creatie toe.

2e principe: doe alleen die stappen die waarde toevoegen en elimineer de rest.
Processen verbeteren is weliswaar goed. Eerst dien je overbodige processen te elimineren.

3e principe: zorg voor flow in de waardeketen.
Om flow te realiseren moeten de processen, die over verschillende afdelingen lopen, naadloos op elkaar aansluiten.

4e principe: doe wat door de klant wordt gevraagd en precies op tijd.
De klant trekt als het ware het product door het proces. Je stopt met produceren als er geen vraag is.

5e principe: streef naar perfectie.
De concurrentie zit niet stil: dus wees goed in details.

Reis van de klant
Na het aanreiken van de vijf principes ging men in vier subgroepen met elkaar de klantreis bespreken, zoals die bij de eigen organisatie van toepassing is. De opzet was om hierbij van elkaar te leren.

Bij de terugkoppeling kwam naar voren dat passie van medewerkers de klantreis wel heel mooi maakt. Bij elke stap onderscheidend willen zijn is een lastig proces om te ontdekken en in te vullen.

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.

Aanvullende informatie


SlideShare
De basisprincipes van Lean Thinking

YouTube
Vershal het Veem


« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.