Van de Ven Academy: Merkenbeleid zorgt voor meer klanten


dinsdag 29 mei 2018


Op 29 mei vond de tweede workshop plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘Samen sterker’. Onderwerp van deze workshop: ‘merkenbeleid zorgt voor meer klanten’.

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2018 is: ‘Samen sterker.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Algemeen onderwerp
De wereld om ons heen verandert in een stevig tempo. De ene trend volgt de andere trend in razend tempo op. Organisaties veranderen daarbij ook in een snel tempo. De rol van manager gaat vervallen. Functies vervallen en worden meer ‘rollen’. Organisaties worden daardoor platter. Teams zijn steeds meer zelfsturend. De huidige generatie zorgt ook voor veranderingen. Zij willen vertrouwen krijgen, wensen verantwoordelijkheid, willen vrijheid en staan met elkaar stevig in verbinding. Wanneer je als organisatie in staat bent om deze drie ingangen (trends, veranderingen in organisaties, wensen van nieuwe generatie) goed toe te passen staan talenten wellicht in de rij om bij je te mogen werken. Voorbeeld: CoolBlue.

Community platformen
Een Community platform wordt gezien als de organisatievorm voor de toekomst:
- mensen worden bij elkaar gebracht en hebben het gevoel dat zij er bij horen;
- ieder lid deelt daardoor trots de eigen identiteit met anderen;
- ieder wil graag met elkaar samenwerken en meer betekenisvolle relaties met elkaar op te bouwen;
- biedt een kader aan om elkaar meer te vertrouwen.

Een Community platform opzetten vraagt om drie ingangen:
1. Waar staan wij voor?
2. Hoe ontstaat er voor iedereen een toegevoegde waarde?
3. Onderzoek naar de operationele elementen voor stabiliteit.

Deze drie ingangen komen overeen met de denklijn: richten – inrichten – verrichten.
Het is verbazingwekkend hoe ‘slecht’ deze denklijn in organisaties ingevuld wordt.

Om de vele facetten van een Community Platform goed op elkaar af te stemmen is er een model in ontwikkeling. In elke bijeenkomst van de Van de Ven Academy pakken wij telkens één aspect uit dit model op. De vorige keer was dat het invullen van succes bij het werven van klanten. Nu is dat het invullen en uitwerken van een merk.

Voorstelrondje
Bij het zichzelf voorstellen mocht iedere aanwezige ondernemer aangeven wat het onderscheidend vermogen is van de eigen organisatie. Er werd o.a. genoemd:
• laag drempeligheid, benaderbaar voor klanten, meedenken met de klant;
• goede service en afspraken nakomen;
• kwaliteit leveren die verwacht wordt waarbij proces onder controle is;
• ambitieuze mensen helpen die werkzaam zijn bij innovatieve organisaties;
• getransformeerd denken met volledige transparantie;
• ontzorgen bij bijeenkomsten;
• starters helpen bij passende woningen met een zorgcomponent;
• gevoel voor mensen;
• persoonlijk contact bij verkoop;
• vertrouwensband met de klant;
• orde, netheid, stiptheid;
• zelf ontworpen souvenirs;
• nieuwe technologie beschikbaar maken;
• aandacht voor kwaliteit;
• tijdsgeest aanvoelen.

Merkenbeleid
Ties van Doorn, MJVD design, gaf een leidraad aan waar je bij het invullen en uitwerken van een merk rekening mee moet houden. Een aantal vaktermen kwamen voorbij zoals:
- huisstijl / corporate identity;
- logo, woordmerk, beeldmerk;
- typografie, vormentaal;
- monolithische identiteit, endorsed, branded;
Ties gaf daarbij voorbeelden vanuit zijn eigen praktijk.

Drieluik
Frans gaf met een drieluik de belangrijke aspecten weer:
- imago: branche, land van herkomst, actie groepen, media (en bier)
- identiteit: symboliek, communicatie, product, gedrag
- positionering: kernbelofte, merkwaarden.

Ervaringen uitwisselen
In drie subgroepen ging men na de pauze aan de slag om ervaringen uit te wisselen: wat gaat goed en wat heeft dan toch nog aandacht nodig in het eigen merkenbeleid?
In de plenaire terugkoppeling kwam o.a. naar voren dat:
- het gedrag van (nieuw) personeel goed op elkaar afgestemd moet zijn waarbij structureel overleg noodzakelijk is om de neuzen in dezelfde richting te krijgen;
- de klant voor een zeer groot gedeelte bepaalt welke communicatiekanalen wel of geen invloed hebben op het koopgedrag;
- een imago van een branche via de media bepaald wordt waardoor je eigen identiteit zeer belangrijk wordt.

Strategische focus
Duidelijk werd dat de strategische focus van de onderneming zeer bepalend is. De cultuur van een organisatie dient hierop afgestemd te zijn. Die cultuur zorgt dan voor het daarbij behorende gedrag van de medewerkers. Diverse voorbeelden werden met elkaar uitgewisseld.

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.

Aanvullende informatie


SlideShare
Merkenbeleid
MJVD design« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.