Van de Ven Academy: Lean als een bedrijfsbrede aanpak


donderdag 24 november 2016


Op 14 november vond de vierde workshop plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘Lean Thinking’. Onderwerp van deze workshop: ‘Lean als bedrijfsbrede aanpak’.

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy
- High Performance Organisaties
- Voorstelrondje
- Organisatie veranderen
- Praktijkvoorbeeld
- Klantperspectief bepalend
- Basisprincipes Lean Thinking
- Organisatiemodellen
- Huidige managementstijl
- High Performance Organisatie: invulling
- Business Positioning System
- Organisatie zonder managers
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2016 is: ‘Lean Thinking.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

High Performance Organisatie
Een High Performance Organisatie (HPO) is een organisatie die betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties en/of concurrenten. Wellicht dat Lean bedrijfsbreed toepassen hierbij helpt.

Voorstelrondje
Bij het zichzelf voorstellen mocht iedere aanwezige ondernemer ook aangeven of men een High Performance Organisatie is en waarom wel of niet.

Organisatie veranderen
Vanuit de omgeving kan het zinvol worden dat een organisatie moet veranderen. Tegenvallende resultaten kunnen ook aanleiding geven. Daarnaast kan een gewijzigde filosofie (bijvoorbeeld Lean Thinking) ook aanleiding geven om stappen te zetten.
Een veranderingsproces voltrekt zich dan volgens fasen waarbij het uitvoerig communiceren van groot belang is.

Praktijkvoorbeeld
Mike Porton gaf vanuit VOAA aan hoe zij klanten helpen in het toepassen van het Lean denken.

Klantperspectief bepalend
In diverse modellen wordt steeds meer benadrukt dat de klant een belangrijkere rol krijgt. In CANVAS begint men bijvoorbeeld met dit vraagstuk. Een goed opgebouwde ‘elevator pitch’ geeft aan wie de klant is, wat de vraag van de klant is en hoe die door de aanreiker opgelost wordt.

Basisprincipes Lean Thinking
De vijf basisprincipes vragen om een bedrijfsbrede toepassing:
1. Specificeer wat waarde is vanuit de klant
2. Doe alleen stappen die waarde toevoegen
3. Zorg voor flow in de keten
4. Doe wat de klant vraagt en precies op tijd
5. Streef naar perfectie

Organisatiemodellen
Verschillende organisatiemodellen geven aan dat een wijziging in de strategie van een organisatie consequenties heeft voor bijvoorbeeld de structuur, cultuur, personeel, systemen en managementstijl bij die organisatie.

Huidige managementstijl
In vier subgroepen heeft men stilgestaan bij een vertaalslag van de huidige gewenste managementstijl.
Dit leverde de volgende input op:
• Loslaten
• Betrokkenheid creëren

• Vrijheid en verantwoordelijkheid geven
• Mensen maken het verschil
• Getransformeerd denken
• Zichzelf zijn

• Rondlopen / coaching PDCA
• Situationeel managen
• Klant centraal
• Talent manager

• Coachend
• Maatwerk
• Vertrouwend
• Motiverend
• Loslaten: laten gaan
• Eigenlijk: geen manager nodig

High Performance Organisatie: invulling
Uit onderzoek blijken vijf onderscheidende pijlers van een organisatie een High Performance Organisatie te maken:
1. Hoge kwaliteit van leiderschap: managers die hun medewerkers faciliteren om succesvol te zijn;
2. Open en actiegerichte bedrijfscultuur: openheid en gelegenheid tot experimenteren in combinatie met zekerheid en optimalisatie van het bestaande;
3. Hoge kwaliteit van medewerkers: de HPO heeft zelfsturende medewerkers die flexibel, prestatiegericht en creatief zijn en goed kunnen samenwerken;
4. Een lange termijn focus gericht op tevredenheid van belanghebbenden;
5. Continue verbetering en vernieuwing van processen en producten.

Business Positioning System
Om te bepalen of men alles consequent toepast helpt een Business Positioning System. Op basis van het Quinn model gaf iedere deelnemer op zeven aspecten zijn of haar keuze weer. Uiteindelijk kon men dit in een totaalplaatje onderbrengen.

Organisatie zonder managers
Wanneer medewerkers vrijheden en verantwoordelijkheden krijgen, waarbij men beseft wat de collectieve ambities zijn, heeft men eigenlijk geen managers meer nodig (?)

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.

Aanvullende informatie


SlideShare
Lean als bedrijfsbrede aanpak

Boeken
Leren veranderen van Léon de Caluwé & Hans Vermaak
Meesterlijk organiseren van Rudy Kor, Gert Wijnen & Mathieu Weggeman
De High Performance Organisatie van Jan den Breejen
Unboss van Lars Kolind & Jacob Boter

« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.