Van de Ven Academy: Klein is het nieuwe groot


donderdag 19 november 2015


Op 19 november vond de derde workshop plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘be connected’. Onderwerp van deze workshop: ‘klein is het nieuwe groot’.

Inleiders: Jack Biemans (Van de Ven Accountants), Frans van Rooij (Performance College) en Luc Sterkman (Newtricious).

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy
- Businessmodel Canvas
- Be a pirate: personal brand
- Olietankers versus speedboten
- Praktijkvoorbeeld
- Impannatori / Ubuntu
- Grootte van een organisatie
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2015 is: ‘be connected.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Hoeveel uur werk je?
Ondernemers werken meestal meer dan 40 uur vanwege o.a. hun directe betrokkenheid bij de onderneming.

Voorstelrondje
Bij het zichzelf voorstellen mocht iedere aanwezige ondernemer ook aangeven hoeveel uren men per week werkt. Het resultaat hiervan varieerde van 40 uur tot 70 uur. Bij de meesten voelde dit niet als werk aan maar als ‘hobby’.

Businessmodel Canvas
Om je activiteiten in een plaatje onder te brengen past het Businessmodel Canvas heel goed. De negen velden van dit model werden met de aanwezigen een voor een doorgenomen: wat betekent dit in je business?

Personal brand
Voor ieder persoon geldt dat bij je ontwikkeling je motivatie verandert: waarom doe je de dingen die je doet?

Een handig hulpmiddel om je persoonlijke behoeften in beeld te brengen is de behoeftepiramide van Maslow. Hieruit komt een basis naar voren voor de invulling van je ‘personal brand’. Die personal brand is mede gebaseerd op je talentsom: je hebt het + je wilt het + je doet het + je mag het.

Je wenst zelf vaak aanpassingen en veranderingen. Daarbij komt dat je als ‘speedboot’ meer mogelijkheden hebt om snel te reageren op veranderingen dan als ‘olietanker’: “it’s more fun tob e a pirate than to joint he navy!”

Met het Canvas model kan je duidelijk maken wat dit voor je business betekent. Het accent komt dan te liggen op ‘key partners’

Samenwerking
In vier subgroepen heeft men de do’s en dont’s bij samenwerken in kaart gebracht.

Belangrijke do’s zijn:
• Vertrouwen
• Gezamenlijk doel
• Elkaar versterken
• Keuzes maken / durven
• Leiderschap

• Doelstelling
• Vertrouwen
• Afspraken
• Persoonlijke SWOT
• Aanvullend
• Feedback
• Evaluatie

• Aanpassen / flexibel zijn
• Demografisch: slim werken, slim reizen
• Aanvullende talenten
• Lef hebben
• Win win zoeken
• Gunnen
• Openheid in communicatie
• Gezamenlijk doel
• Eerst vertrouwen – klik dan papier
• Hou je van onze klant
• Hou je van mijn concept / oplossing
• Hou je van mijn business model: pas verdienen als betalende klant
• Duidelijkheid / verwachtingen
• Expertise = vertrouwen = social proof
• Rolverdeling / vertrouwen

Praktijkcase
Luc Sterkman gaf een presentatie over de aanpak van Newtricious in het ontwikkelen van eieren waaruit men op natuurlijke basis medicijnen haalt. Met 10 medewerkers werkt men op projectbasis met diverse externe partijen samen om producten in poedervorm op de markt te brengen.

Impannatori / Ubuntu
Het samenwerken met ‘partners’, waardoor klein het nieuwe groot kan worden, bestaat al eeuwen. In Italië bestaat sinds de 15e eeuw een textielcluster die de mooiste modestoffen leveren voor de haute couture. In Afrika werken stammen met elkaar samen op basis van Ubuntu: ik ben omdat wij zijn.

Grootte van een organisatie
Je kunt vanuit verschillende invalshoeken over de grootte van een organisatie praten:
- Eckart Wintzen noemde 60 als maximale grootte voor een organisatie en gaf dit de naam van ‘een cel’;
- Een effectieve omvang voor afdelingen / teams is 8 - 12 leden.

Dat betekent….
- Kleine teams voor meer betrokkenheid zorgen;
- Je kan meer aandacht geven, meer waardering geven;
- Je hebt weinig overhead; minder hiërarchie;
- Iedereen mag zelf dingen regelen, voelt zich meer verantwoordelijk;
- Er is meer passie, mensen worden initiatiefrijk.

Een mooie redenering is om de klant aan het stuur te zetten, alle verspilling uit je proces te halen om daarbij perfectie na te streven: customer excellence.

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.

Aanvullende informatie


Slideshare
Klein is het nieuwe groot

Website
Newtricious

Boeken
Iedereen CEO van Menno Lanting
Olietankers en speedboten van Menno Lanting
Hoe word ik een speedboot? van Menno Lanting
Eckart's Notes van Eckart Wintzen
The network always wins van Peter Hinssen« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.