Van de Ven Academy: Innoveren


maandag 17 maart 2014


Op 17 maart vond de eerste van de vier workshops in 2014 plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘Innovatiekracht’.
Onderwerp van deze eerste workshop: ‘Hoe innoveer je als ondernemer?’

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy
- Definitie Innovatie
- Voorstelrondje
- Waarom innovatie
- Aanpak van innovatie
- Innovatieplatforms
- Eigen aanpak
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2014 is: ‘Innovatiekracht.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Innovatie
Een mooie definitie voor innovatie luidt: iedere bewust uitgevoerde vernieuwing gericht op een bepaald voordeel.
Succesvol innoveren is voor een onderneming een cruciale factor om te overleven.

Voorstelrondje
Bij het zichzelf voorstellen mocht iedere aanwezige ondernemer aangeven welke innovatie hij / zij het afgelopen jaar in de eigen onderneming gerealiseerd heeft. Het resultaat hiervan was:
• Scannen voor digitale dossiers
• Sport als communicatietool inzetten
• Na uittekenen van installaties prefab op de werkplaats waardoor betere kwaliteitscontrole
• Processen geoptimaliseerd bij melkvee bedrijven
• Bezig met het opstarten van een eigen bedrijf in het aanreiken van HRM ondersteuning voor MKB
• Samenwerkingsverband bij pensioenregelingen
• Prijsbewuster jaarrekeningen samenstellen
• Vraag en aanbod van geld effectiever maken
• Business happiness
• Recycling ingrediënten, nieuwe kleurtjes, nieuwe mallen
• Meer focus op gemeenten
• Focus op fairtrade
• Uitvoering ICT projecten
• Pilot klant met verdienmodel op basis van bonus omzet via internet
• Aanpassing materiaal in opslagsystemen
• Creatief proces in uitvoering oud ambacht
• Andere uitvoering visitekaartje

Verschillende invalshoeken
In de uitleg / discussie werd duidelijk dat er verschillende invalshoeken zijn voor bewust uitgevoerde vernieuwingen, gericht op een bepaald voordeel:
• Productinnovaties
• Diensteninnovaties
• Procesinnovaties
• Organisatorische innovaties
• Marktinnovaties

De mate van ‘nieuwheid’ kan hierbij verschillend zijn:
• Nieuw voor de wereld
• Nieuw voor de eigen bedrijfstak
• Nieuw voor het eigen bedrijf
• Nieuw voor bepaalde personen

Vinden van innovatiekansen
In vier subgroepjes heeft men eigen ervaringen uitgewisseld hoe men zelf kansen vindt om te innoveren. Uit deze groepjes kwam o.a. naar voren:
• Naar andere sectoren kijken
• Luisteren naar je klanten
• Openstaan voor ideeën van je personeel
• Openstaan voor allerlei signalen om je heen
• Wetswijzigingen
• Veel met creatieve mensen praten
• Tevreden mensen innoveren niet
• Luisteren naar de jeugd
• Luisteren bij je niet – klanten

Innovatieproces
Simpel voorgesteld bestaat een innovatieproces uit drie stappen:
1 Ideefase: kansen herkennen, ideeën genereren
2 Besluitvormingsfase: overwegen, uitwerken, beslissen
3 Realisatiefase: organiseren, ontwikkelen, implementeren, go to market

De kritische bottle – neck ligt in de ‘go – to – market’ fase

Innovatieplatform
In 2003 opgericht, juni 2010 opgeheven: niet geslaagd. Te veel mensen gingen zich er mee bemoeien waardoor ego’s belemmerend gingen werken.

Eigen broedplaats
Broedplaatsen kunnen helpen. Een ondernemer zou zich moeten omringen met mensen die zijn zwakheden aanvullen, die complementair zijn. Gezamenlijk optrekkend kan men dan innoveren. Voor veel ondernemers is dit echter lastig vanwege een stevige dosis ‘eigenwijsheid’.

Afsluitende tips
Afsluitend kwamen de volgende tips naar voren:
• Succesvol innoveren lukt alleen met de juiste ambities, strategie en cultuur;
• Sterk leiderschap is nodig voor het doorvoeren van veranderingen;
• Bewaak strategische samenhang innovaties en innoveer in corebusiness;
• Succesvol innoveren lukt alleen vanuit langetermijnvisie;
• Zorg dat je tijdig op de markt bent;
• Organisaties die de buitenwereld er bij betrekken zijn succesvoller;
• Kijk vooral naar wat de klant doet, niet wat de klant zegt;
• Klantgedreven innoveren vergroot succes van innovatie;
• Klantvoordeel is belangrijkste succesfactor.

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.

Aanvullende informatie


Slideshare
Hoe innoveer je als ondernemer?

YouTube
Google Car
Google Glass
A day made of glass
3D Hubs - Local 3D printing

Boeken
Het innovatieplatform van Frans Nauta
Winst door innovatie van Jeroen de Jong

« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.