Van de Ven Academy: Hoe wendbaar is je businessmodel?


maandag 29 mei 2017


Op 29 mei vond de tweede workshop plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘Wendbaarheid’. Onderwerp van deze workshop: Hoe wendbaar is je businessmodel?

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy
- Agile Manifesto
- Voorstelrondje
- Businesscase: VanderLande Industries
- Businessmodel algemeen
- Wendbaarheid in businessmodellen
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2017 is: ‘Wendbaarheid.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Agile Manifesto
In 2001 is een Agile Manifesto opgesteld voor het ontwikkelen van software. In 2011 zijn de principes vertaald naar toepassingen in organisaties, waardoor deze wendbaarder zouden kunnen worden.

Voorstelrondje
Bij het zichzelf voorstellen mocht iedere aanwezige ondernemer ook aangeven waaruit de wendbaarheid van het eigen businessmodel blijkt. Hieruit kwam naar voren dat het inspelen op de stevig wisselende wensen van de klanten de grote uitdaging vormt voor elke ondernemer.

Businesscase: VanderLande Industries
Na een introductiefilm van VanderLande Industries nam Michel de aanwezige ondernemers mee in de ontwikkeling van deze organisatie. Zij zijn in staat om met kleine ‘pakketjes’, waarmee men technologische oplossingen aanreikt, uiteindelijk maatwerk te creëren. Aan het begin van een project weet men niet exact wat op het eind gerealiseerd is vanwege de wisselende wensen van de afnemer. Het samenspel tussen klant en leverancier zorgt daarbij voor wederzijds begrip. De cultuur (hoe ga je met elkaar om) is bijzonder belangrijk. Uiteraard zorgen korte communicatielijnen voor snel effect en de juiste afstemming. Met een stevig groeiende organisatie blijft dit een grote uitdaging.

Businessmodel algemeen
Veranderingstrajecten leveren in een onderneming meestal veel weerstand op. Door medewerkers te betrekken bij het opstellen van businessplannen ontstaat er betrokkenheid.

Er werden twee voorbeelden van businessmodellen genoemd:Dit model verplicht je om vanuit de klant je verhaal in te vullen:
- Waarmee onderscheiden wij ons van de concurrenten?
- Hoe brengen wij onze oplossing naar de klant?
- Hoe onderhouden wij het contact met de klant?
- Wat is ons verdienmodel?
- Wat hebben wij zoal nodig om ons aanbod te realiseren?
- Wat doen wij vooral zelf?
- Met wie werken wij dan samen?
- Wat zijn onze kosten?
Met dit businessmodel is het mogelijk om op 1 A4-tje de belangrijkste aspecten te benoemen, waardoor dit een werkbaar document is.

Wendbare businessmodellen
In drie subgroepen besprak men ieders businessmodel en de mate waarin dit aansluit bij de snelle veranderende wereld om ons heen.

Hieruit kwamen de volgende ‘adviezen’ naar voren:
• Focus op kalntgerichtheid;
• Zelf ideeën voor oplossingen voor de klant aandragen;
• Mensen rendabel maken door meteen problemen bij de klant te voorkomen;
• Historische ervaringen bij familiebedrijven zorgen voor kleur;
• Bij aanbestedingstrajecten meteen projectmatig samenwerken;
• Altijd goed luisteren naar de wensen van de klant;
• Kleine hapjes maken die in werkgroepen uitgewerkt worden;
• Vaste stappenplannen hanteren met meetbare momenten.

Conclusie: klant staat voorop! Bij de vorige sessie hadden wij de gewenste cultuur van een organisatie in kaart gebracht waarbij bleek dat een taakcultuur de wens is.

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.

Aanvullende informatie


SlideShare
Hoe wendbaar is je businessmodel?

Boeken
Business model generatie door Alexander Osterwalder
Businessplan op 1 A4 door Marc van Eck

YouTube
Did You Know« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.