Van de Ven Academy: Elkaars kwaliteiten benutten


maandag 24 september 2018


Op 24 september vond de derde workshop plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘Samen sterker’. Onderwerp van deze workshop: ‘Elkaars kwaliteiten benutten’.

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2018 is: ‘Samen sterker.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Community platformen
Een Community platform wordt gezien als de organisatievorm voor de toekomst:
- mensen worden bij elkaar gebracht en hebben het gevoel dat zij er bij horen;
- ieder lid deelt daardoor trots de eigen identiteit met anderen;
- ieder wil graag met elkaar samenwerken en meer betekenisvolle relaties met elkaar op te bouwen;
- biedt een kader aan om elkaar meer te vertrouwen.

Een Community platform opzetten vraagt om drie ingangen:
1. Waar staan wij voor?
2. Hoe ontstaat er voor iedereen een toegevoegde waarde?
3. Onderzoek naar de operationele elementen voor stabiliteit.

Deze drie ingangen komen overeen met de denklijn: richten – inrichten – verrichten.
Het is verbazingwekkend hoe ‘slecht’ deze denklijn in organisaties ingevuld wordt.

Om de vele facetten van een Community Platform goed op elkaar af te stemmen is er een model in ontwikkeling. In elke bijeenkomst van de Van de Ven Academy pakken wij telkens één aspect uit dit model op. De vorige keer was dat het invullen van succes bij het werven van klanten en het invullen en uitwerken van een merk. Nu is dat een team opzetten.

Voorstelrondje
Bij het zichzelf voorstellen mocht iedere aanwezige ondernemer aangeven wat zijn of haar gouden tip is voor het samenstellen van een team. Er werd o.a. genoemd:
• Zorg voor aanvullingen op de individuele kwaliteiten
• Zet ervaren en onervaren medewerkers bij elkaar
• Zorg dat het goed klikt
• Eerst goed opleiden, dan franchisenemer
• Stem verschillende domeinen met elkaar af richting klant
• Zorg voor diversiteit
• Zet jong en oud, ervaren en onervaren bij elkaar
• Luister goed naar elkaar
• Werk ook op je gevoel
• Zorg dat het team zelfstandig aan de slag kan gaan
• Werk met vaste contracten; doe leuke dingen er om heen
• Zorg voor goede mix in leeftijden
• Blijf uitdagingen aanreiken voor een team
• Zorg voor veel plezier, desnoods met een glas bier er bij
• Stem feiten, cognitie en doel op elkaar af
• Laat iedereen vrij

Collega’s gezocht
Vaak zie je op publicatieborden, vrachtwagens, auto’s, pamfletten op de toiletten: collega’s gezocht. Eigenlijk ben je dan al te laat. Wanneer medewerkers met passie over hun werk praten trekken zij nieuwe collega’s aan. Is er geen uitdaging, geen passie dan dien je telkens met veel inspanning op zoek te gaan naar nieuwe medewerkers.
Je moet het als organisatie ook niet te gek maken, maar afhankelijk van de aantrekkelijkheid van je concurrenten voor de beschikbare talenten op de markt zal je met de tijdsgeest mee moeten gaan en je ook hier in onderscheiden.

Voor wie zet je deur open?
Wie laat jij uiteindelijk toe in je organisatie? Uit de discussie kwam ‘passie’ vaak terug: mensen met een juiste drive laat je vaak met plezier toe. Uiteraard is het een en ander ook afhankelijk van je branche en de ontwikkelfase van je onderneming. Elke fase vergt andere kwaliteiten, andere mensen…

Wie mag er op jouw stoel zitten?
Dit is een groot vraagstuk in het MKB. Hoe heb je dit geregeld? De oude en nieuwe generatie dienen hier voor een juiste afstemming te zorgen waarbij externe hulp vaak noodzakelijk is.

Onboarding
Heb jij een inwerkplan? Hoe zorg jij er voor dat de nieuwe medewerkers zich snel bij je thuis voelen? Juist de nieuwe en frisse kijk van deze medewerkers kunnen voor mooie verbeteringen in je organisatie zorgen, waarbij zij zich ook ‘gehoord’ voelen.

Hoe zorg jij nu voor kwaliteit?
In drie subgroepen heeft men over deze vraag van gedachten gewisseld. Als kernwoorden werden teruggegeven:

• Wat versta je onder kwaliteit?
• Meerwaarde creëren
• Afspraken
• Regels

• Zorgen voor kwaliteitsbewustzijn
• Controleren
• Testen
• Begeleiden

• Uitdaging bieden
• Groeikansen bieden
• Vrijheid
• Aanspreken op zaken / controle
• Proces controleert zichzelf
• Waardering, aandacht
• Bewust bezig zijn met het werk

Hoe gaan wij om met passieve mensen?
Uiteindelijk kan je hier beter afscheid van nemen: een rotte appel in de fruitmand maakt de hele fruitmand rot. Door ook van passieve mensen de kwaliteiten te benoemen en er voor zorgen dat zij deze kwaliteiten in een andere organisatie beter kunnen toepassen zorgt voor wederzijdse helderheid.

Contact externe medewerkers
Het is altijd zinvol om contact te houden met je externe medewerkers; zij kunnen ook ambassadeurs zijn voor je organisatie.

Samenwerken
Bij het samenwerken is communicatie (in welke vorm dan ook) belangrijk. Tevens is ‘vertrouwen hebben’ ook belangrijk: vertrouwen en controle zijn als het ware aanvullend op elkaar. Vertrouw ik iemand voor 90% dan controleer ik 10%; vertrouw ik iemand voor slechts 5% dan controleer ik 95%.

Kwaliteiten benutten
Om kwaliteiten te kunnen benutten moet je soms ook een bepaalde taal gebruiken om die kwaliteiten in kaart te brengen. DISC profielen of Teamrollen profielen kunnen daarbij een hulpmiddel zijn. Bij Performance College staan op de website gratis toegankelijke scans.

Eigen verhaal
‘Storytelling’ is ín’. Je kan beter iemand een verhaal laten vertellen dan dat je een functiebeschrijving in een advertentie zet. Verhalen vertellen vergt specifieke vaardigheden. Op TED.com zie je vele mooie verhalen. Uitvloeisel hiervan zijn TEDx bijeenkomsten. Bijvoorbeeld TEDxVeghel: www.tedxveghel.com.

Voorbeeld: Tony Chocolonely
Er zijn vele mooie verhalen van ondernemingen. Tony Chocolonely is zo’n voorbeeld. Gestart als grap (Teun van Keulen vond als presentator van Keuringsdienst van Waarden dat hij een crimineel was als hij chocolade at vanwege de kinderarbeid die hiermee gemoeid is) is dit een groot merk geworden met een prachtig verhaal.

Eigen marktkraam
Eigenlijk zou iedereen een eigen marktkraam moeten kunnen invullen waar men dan een eigen verhaal vertelt die talenten nieuwsgierig maakt om bij je te komen werken.

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.

Aanvullende informatie


SlideShare
Elkaars kwaliteiten benutten

Extra
Tony's JaarFAIRslag

Boek
Het wereldschokkende en onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony's Chocolonely - Jeroen Siebelink


« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.