Van de ven Academy: Creatieve sessie


maandag 25 november 2013


Op 25 november vond de vierde workshop in 2013 plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘2013: het jaar van de Businessmodellen.’
Onderwerp van deze workshop: ‘Creatieve sessie: hoe organiseer je zoiets?

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy, kennismaking
- Introductie Creativiteit
- Creatieve vaardigheden
- Creatieve sessie
- Creatief proces uitvoeren
- Terugmelding
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2013 is: ‘2013: het jaar van de Businessmodellen.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Kennismaking – cijfer voor creativiteit
Bij het kennismakingsrondje werd aan iedereen gevraagd om tevens aan zichzelf een cijfer van 1 – 10 te geven omtrent de eigen creativiteit.
Het gemiddelde cijfer wat hieruit naar voren kwam is: 7,4

Creatieve vaardigheden
Aan de hand van de presentatie werden verschillende vaardigheden doorlopen, zoals creatief waarnemen, uitstel van oordeel, flexibel associëren, divergeren, verbeeldingskracht ontwikkelen.

Creatief proces uitvoeren
In twee subgroepen ging men met de volgende opdrachten aan de slag:

1 Startfase:
• Formuleer een probleem: Hoe… Bedenk….

2 Divergerende fase:
• Kies eerst een held.
• Wat zijn de kenmerken van die held? Schrijf deze op post-its.
• Hoe pakt die held jullie probleem aan? Schrijf dit op post-its.
• Maak een vertaalslag: schrijf deze op post-its.

3 Convergerende fase:
• Formuleer antwoord categorieën
• Ga de post-its van de vertaalslag hierop groeperen
• Geef per post-it ook een beoordeling en groepeer daarop de post-its per categorie:
   o P = positief
   o M = minpunt, knelpunt
   o I = interessant

4 Acties
• Formuleer actiestappen.

Groep 1:
Vraagstuk: Hoe bereik ik méér klanten?
Held: James Bond
Uiteindelijk kwamen hier 8 mooie actiestappen uit.

Groep 2
Vraagstuk: Hoe bereik ik klanten in deze tijd?
Held:Barbara Papa
Uiteindelijk kwamen hier vijf mooie actiestappen uit.

Conclusies:
- Bij de probleemstelling werkt het beter als er een echte probleemeigenaar aanwezig is; nu waren de problemen algemeen van aard;
- Een coach kan er voor zorgen dat de deelnemers niet van het traject afwijken;
- Een coach zorgt er ook voor dat iedereen flexibel blijft associëren;
- Werken met een held zorgt er voor dat men ruimer gaat denken.

Afsluiting / borrel
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.


Aanvullende informatieSlideshare
Creatieve sessie: hoe organiseer je zoiets?

Boeken
Zes denkhoeden
Creativiteit Hoe? Zo!« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.