Van de Ven Academy: Connected big data


dinsdag 29 september 2015


Op 29 september vond de tweede workshop plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema ‘be connected’. Onderwerp van deze workshop: ‘big data’.

Inleiders: Jack Biemans (Van de Ven Accountants), Frans van Rooij (Performance College) en Tom Aerts (Imagine5).

De agenda voor deze bijeenkomst zag er als volgt uit:
- Opening, uitleg Academy
- Big data
- Voorstelrondje / gebruik van data
- Bekende terreinen
- Toepassing Oculus Rift
- Nieuwe terreinen omgeving
- Nieuwe terreinen mens
- Toepassingen
- Afsluiting / borrel

Van de Ven Academy
Van de Ven Academy benadert onderwerpen / thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2015 is: ‘be connected.’ Via veel interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Big data
Iedere onderneming / organisatie maakt gebruik van gegevens, die geordend informatie aanreiken. Tegenwoordig wordt men overstelpt met informatie. Van welke data maakt men nu gebruik?

Voorstelrondje
Bij het zichzelf voorstellen mocht iedere aanwezige ondernemer ook antwoord geven op die vraag. Het resultaat hiervan was o.a.:
• Financiële gegevens koppelen aan technische gegevens
• Bedrijfsanalyses
• Zowel van klanten als over het proces veel data nodig
• In automatisering werk je constant met data
• Weten wie is wie
• Adviezen koppelen aan data
• Internet winkel waarbij veel data van klanten voorhanden is
• Wij weten waar onze busjes zijn en hoeveel mensen er in zitten
• Als bank diverse data nodig
• Informatie verdient ook bescherming
• Branchevergelijkingen mogelijk
• CRM gekoppeld aan social media

Bekende terreinen
Voor het opstellen van businessplannen, het bepalen van balanced scorecards en het beheersen van onze processen hebben wij intern data nodig. Extern worden ook diverse data verzameld, bijvoorbeeld op de beursvloer bij het verhandelen van aandelen.
Als data in een cloud staan kunnen ze voor velen bereikbaar worden. Vanaf 2015 worden er meer tablets verkocht dan PC’s. Wat zijn nu hiervan de gevolgen?

Gevolgen toegankelijkheid van data via tablets en smartphones.
In drie subgroepen heeft men stilgestaan bij de gevolgen hiervan. Het resultaat hiervan is onderstaande lijstje:

• Mogelijkheden zijn onbegrensd
• Beveiliging van dit alles wordt wel zeer belangrijk

• 24/7 economie
• Wat kan je als mens eigenlijk aan

• Mogelijkheden worden zeer divers
• Vraagt veel creativiteit van ondernemers

De ontwikkelingen kunnen wij niet tegen houden. De kunst is om kansen en bedreigingen goed met elkaar af te wegen en als ondernemer (creatief) je weg daarin te vinden.

Toepassing Oculus Rift
Tom Aerts gaf een inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR). Het uitwisselen van informatie is begonnen met tekst (mails), vervolgens foto’s, daarna uitwisseling van flimpjes en in de nabije toekomst twisselen wij ervaringen uit. Diverse grote bedrijven zijn bezig met allerlei ontwikkelingen op VR/AR gebied voor bijvoorbeeld vastgoedsector, het bedrijfsleven, leisure of de gezondheidssector. Ook de onderwijswereld krijgt dan nieuwe mogelijkheden in het presenteren van lesstof. Het bijwonen van sportevenementen of concerten krijgt een aparte beleving erbij.
In 2016 wordt de consumentenmarkt ‘overspoeld’ met toepassingen. Het bedrijfsleven dient hierop aan te sluiten.

Nieuwe terreinen omgeving
Door ‘the internet of things’ worden allerlei apparaten met elkaar verbonden. Denk hierbij aan: verwarming van je huis, verlichting, slimme koelkast, beveiliging van je huis, etc.

Nieuwe terreinen mens
De slimme tandenborstel van Philips ontdekt gaatjes in je tanden. Polsbandjes meten het aantal stappen dat je elke dag zet, maar kunnen die ook vergelijken met je vrienden. Daarmee komt een ‘spel – aspect’ naar boven. Klantenkaarten zijn verouderd. Het mag allemaal sneller, gemakkelijker en met meer fun. Digital First = customer First.
De RFID chip is uitgelegd. Deze kan op allerlei producten aangebracht worden. Er bestaat ook een versie die ter grootte van een rijstkorrel in de mens aangebracht kan worden.
De iBeacon is uitgelegd waarbij als voorbeeld de aanpak in het centrum van Eindhoven werd aangereikt.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons?
Alles en iedereen wordt traceerbaar! Je krijgt overal persoonlijke aanbiedingen. De klant wordt steeds ‘machtiger’.

Afsluiting / borrel / Oculus Rift ervaren
Na de afsluiting ging men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp en kon men twee ervaringen opdoen met de Oculus Rift: een achtbaan en een safari in Afrika.

Aanvullende informatie


Slideshare
Connected Big Data
Presentatie Virtual Reality

YouTube
Vive - VR-Headset von Valve und HTC
Introducing Oculus Story Studio
Microsoft HoloLens

Boek
When digital becomes human door Steven Van Belleghem« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.